logo
Облік і аудит в управлінні банками / Розд_л __ / NMM_V_ / NMM_Oblikovi tekhnolohiyi bankivs'kykh operatsiy_2017

Тема 6. Облікові технології депозитних операцій банку

Склад і структура ресурсів банку. Капітал банку, його структура і формування. Статутний фонд, резервний фонд, спеціальні фонди, прибуток.

Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Види вкладів та їх характеристика. Вклади, що приймаються від населення. Робота з юридичними та фізичними особами по залученню депозитів. Вивчення Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління НБУ від 03.12.2003 N 516 з змінами і доповненнями, Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резерву під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Правління Національного банку від 27.12.2007 N 481.

Розрахунок та аналіз депозитних ставок. Затвердження процентних ставок по депозитах. Облікова технологія залучення депозитів від клієнтів. Облікові технології нарахування процентів, дисконту та премії. Розрахунок ефективної ставки відсотка за депозитами.

Облікові технології сплати процентів та капіталізації процентів банком. Облікові технології повернення депозиту. Облікові технології випуску і погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.

Побудова технологічних карток “Відкриття, ведення та закриття депозитних рахунків юридичних осіб”, “Відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб”.