logo
шпори абд

32. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є оцінка їх ефективності, яка здійснюється через аналіз доходів та витрат банку від операцій з іноземною валютою. На цьому етапі необхідно визначити, яка частка доходів від операцій в іноземній валюті у загальному обсязі доходів банку та за якими операціями вони отримані. Аналогічні аналітичні процедури здійснюються за витратами від операцій в іноземній валюті. При цьому слід мати на увазі, що доходи та витрати від валютних операцій формуються в національній та іноземній валюті. Відповідно до чинного законодавства банку згідно із власними тарифами дозволяється утримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, пов'язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-кореспонденту (здійснення переказу, документарні операції, операції з чеками, що прийняті на інкасо, операції з пластиковими картками міжнародних платіжних систем тощо) та зі сплатою коштів міжнародним платіжним системам і міжнародним системам зв'язку за користування їхніми послугами.

Ті доходи і витрати, що отримані або нараховані банком в іноземній валюті, відображаються у балансі банку у валюті операції з одночасним перерахуванням їх у національну валюту за офіційним курсом на день здійснення операції. Облік доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється за окремими аналітичними рахунками технічного рахунка № 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», з одночасним їх відображенням на рахунках 6-го класу, що дає можливість аналізувати їх у валюті операції та в еквіваленті за поточним офіційним курсом НБУ. Види доходів від валютних операцій: • проценти за наданими кредитами суб'єктам підприємницької діяльності; • проценти за міжбанківськими кредитами та депозитами; • доходи від операцій із цінними паперами; • проценти за кредитними картками; • проценти за овердрафтами; • комісійні доходи від операцій із чеками; • комісійні доходи за переказами фізичних осіб; • комісійні доходи за відкриття та ведення поточних і депозитних рахунків клієнтів; • доходи від операцій купівлі-продажу іноземної валюти; • доходи за агентськими угодами.

Розрахунок абсолютного приросту та темпу приросту доходів від валютних операцій характеризує тенденції у прибутковості валютних операцій.

Важливим показником ефективності використання валютних коштів банку є показник дохідності валютних операцій. Приріст доходів від валютних операцій: ♦ приріст ресурсної бази; ♦ збільшення (зменшення) обсягів валютних операцій; ♦ зміни у клієнтській базі; ♦ тарифна політика; ♦ наслідки політичної та економічної ситуації у країні; ♦ зменшення (збільшення) вартості валютних ресурсів; ♦ зміни у кредитній, депозитній та курсовій політиці банку; ♦ структурні зміни у розміщенні чи залученні валютних ресурсів.

Аналогічно здійснюється структурний аналіз витрат за операціями в іноземній валюті. При цьому необхідно порівняти доходи і витрати банку від операцій в іноземній валюті в абсолютній величині та у динаміці.

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є розрахунок відносних показників дохідності та витратності. Це:

— питома вага валютних доходів у загальному обсязі доходів банку; — питома вага валютних витрат у загальному обсязі витрат банку; — доходи від валютних операцій на 1 грн валютних активів;

— доходи від валютних операцій на одного працівника валютного відділу (управління);