logo
Правове регулювання банківської діяльності / Pidrozdil_2_2

Тема 2. Інструменти державного антикризового управління у банківській сфері

Національний банк України як орган, що здійснює державне регулювання ринку банківських послуг, та застосовує до банків інструменти антикризового управління у сфері банківської діяльності.

Державне регулювання діяльності банків з боку Національного банку України в адміністративній формі. Встановлення Національним банком України вимог та обмежень щодо діяльності банків. Банківський нагляд на індивідуальній та консолідованій основі як сукупність заходів, спрямованих на попередження та припинення кризових явищ в банках. Надання Національним банком України рекомендацій банкам щодо їх діяльності.

Державне регулювання діяльності банків з боку Національного банку України індикативного характеру. Встановлення Національним банком України обов’язкових економічних нормативів для банків. Встановлення Національним банком України норм обов’язкових резервів для банків. Встановлення Національним банком України норм відрахувань до резервів на покриття можливих ризиків від активних банківських операцій. Рефінансування банків Національним банком України. Інші інструменти державного антикризового управління у банківській системі.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Національним банком України державних інструментів антикризового управління у банківській сфері.