logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів до теми 4.

  1. Інфляційний цикл: сутність та механізм формування.

  2. Інфляція в Україні в перехідний період.

  3. Сутність та особливості проведення структурних грошових реформ.

  4. Основні риси та особливості грошової реформи в Україні.

  5. Економічні наслідки інфляції.

  6. Вплив інфляції на рівень монетизації економіки.