logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 16. Необхідність кредиту в економіці країни

1. Сутність кредиту.

2. Чим зумовлена необхідність кредиту в економіці країни?

3. Проаналізуйте суми позичок наданих банками України за секторами економіки.

4.Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки.