logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 12. Порівняльний аналіз процентних ставок по депозитах та позичках за період (вказується період, що досліджується)

1. Поясніть економічну сутність позичкової ставки.

2. Перелічіть всі фактори, які враховуються банком при встановленні реальної процентної ставки по позичках та депозитах, номінальної процентної ставки, процентної ставки ex ante, процентної ставки ex post.

3. Проаналізуйте процентні ставки по короткострокових позичках за визначений період.

4. Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки.