logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 9. Аналіз спроможності банків множити грошову масу в період... (вказується період дослідження)

1. Сутність норми обов`язкового резервування.

2. Сутність та види грошового мультиплікатора.

3. Розрахунок нормативного та фактичного грошових мультиплікаторів.

Таблиця 1

Показники

200...

20....

N об. рез.

ГКБ

М3

mн

mф

4. Аналіз нормативної та фактичної спроможності банків до кредитування (цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки).