logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів до теми 3.

 1. Грошовий оборот та грошові потоки в Україні.

 2. Основні ринки, що взаємозв’язуються грошовим оборотом.

 3. Кількісна характеристика грошової маси. Рівень монетизації ВВП.

 4. Стійкість грошей та методи її досягнення.

 5. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.

 6. Механізм поповнення грошей в обороті.

 7. Особливості формування попиту на гроші в Україні.

 8. Фінансове посередництво на грошовому ринку України.

 9. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку України.

 10. Пропозиція грошей і тінізація економіки.

 11. Проблеми монетизації економіки України.

 12. Механізм балансування попиту і пропозиції на грошовому ринку.