logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів до теми 6.

  1. Сутність кредиту та його зв’язок з іншими економічними категоріями.

  2. Функції кредиту та дискусії з цього питання.

  3. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні.

  4. Форми та види кредиту в Україні.

  5. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні.

  6. Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.

  7. Державний кредит та його розвиток в Україні.

  8. Банківський кредит як ключовий вид кредиту в ринковій економіці.

  9. Провідні теорії кредиту у світлі сучасних поглядів на грошово-кредитне регулювання економіки.