logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 10. Аналіз складу і структури грошової маси України за номіналами грошових білетів та монет у 2010-2011 рр.

1. Значення складу грошової маси в грошовому обороті країни.

2. Поняття «лаж» та «дизажіо».

3. Аналіз складу та структури грошових білетів та монет України. Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки.

Таблиця 1

Номінал

грошових

білетів та монет

Тис. штук

% від усього

Вартість

(млрд. грн.)

% від усього

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Усього

100

100

100

100