logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів до теми 8.

  1. Тенденції розвитку валютного ринку України.

  2. Еволюція становлення валютної системи України.

  3. Оцінювання ефективності політики валютного регулювання України.

  4. Платіжний баланс України: стан та динаміка змін.

  5. Використання золотовалютних резервів у системі валютного регулювання.

  6. Становлення та розвиток Європейської валютної системи.

  7. Проблеми вибору режиму курсоутворення.

Вимоги: Реферат виконується з дотримання вимог щодо структури роботи (титул, зміст, вступ, основний текст, висновки, список літератури). Обсяг реферату 10-15 сторінок.