logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 8. Аналіз забезпеченості економіки України грошима в період... (вказується період3 дослідження)

1. Розрахунок значень коефіцієнта монетизації економіки.

2. Розрахунок швидкості руху грошей.

3. Розрахунок динаміки змін реального ВВП (у % до базисного року);

4. Розрахунок динаміки змін М3 (у % до базисного року);

5. Аналіз забезпеченості економіки України грошима. (Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки).

Таблиця 1

Показники

20....

20....

ВВПном.

ВВПреал.

М3

V

Кm