logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 15. Аналіз облікової ставки нбу за період (вказується період, що досліджується)

1. Економічний зміст облікової ставки НБУ та її особливості порівняно з процентной ставкою банків.

2. Сіноніми облікової ставки і що лежить в їх основі.

3. Проаналізуйте динаміку облікової ставки НБУ за досліджуємий період.

4. Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки.