logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 7. Аналіз взаємозв`язку та взаємозалежності росту грошової маси України (м3) та ввп та швидкості руху грошей в період... (вказується період2 дослідження)

1. Аналіз складу та структури розміщення грошової маси М3 (таблиця та опис її даних).

2. Аналіз тенденцій грошової маси М3 відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.