logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Тема 13. Порівняльний аналіз процентних ставок по депозитах та позичках за період (вказується період, що досліджується)

1. Як розраховуються позичковий процент по позичках і як по депозитах?

2. Зробіть порівняльний аналіз процентних ставок по депозитах та позичках за період (вказується період, який досліджуються).

3. Проаналізуйте суми (у грн.) нарахованих відсотків за коштами, залученими банками на рахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб, що досліджується.

4. Цифровий материал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишить та зробіть необхідні висновки.

Тема 14. Порівняльний аналіз обсягів сум позичкового процента, нарахованих банками по позичках та обсягів позичкового процента по коштах, залучених банками на рахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб (за період, що досліджується)

1. Економічна сутність позичкового процента.

2. Проаналізуйте обсяги сум позичкового процента, нарахованих банками по позичках.

3. Проаналізуйте обсяги сум позичкового процента по коштах, залучених банками на рахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб.

4. Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки.