logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

Теми рефератів до теми 1.

 1. Форми грошей та їх еволюція.

 2. Функція грошей як засобу обігу. Особливості обігу електронних грошей.

 3. Характеристика якісних властивостей грошей.

 4. Роль грошей у перехідний період до ринкової економіки в Україні.

 5. Сталість грошей як основна їх якісна властивість.

 6. Причини та наслідки демонетизації золота.

 7. Масштаб цін в умовах золотого стандарту та демонетизації золота.

 8. Роль грошей у ринковій економіці.

 9. Теорії грошей.

 10. Сутність кількісної теорії грошей та причини її виникнення.

 11. Внесок Дж. Кейнса у розроблення кількісної теорії грошей.

 12. Монетаризм та його сучасне застосування.