logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

2. Вимоги та теми до виконання індивідуального розрахункового завдання

Вимоги до виконання індивідуального завдання: обсяг індивідуального завдання не повинен перевищувати 10 сторінок тексту, набраного через 2 інтервали, шрифтом 14 (разом зі списком використаної літератури, титульною сторінкою і планом завдання). Зразок титульної сторінки надано наприкінці вказівок у додатку 1. Якщо індивідуальне завдання не потребує цифрового аналітичного матеріалу, то його виконання здійснюється лише в текстовому режимі, з наведенням цитат і посиланням на них (автор чи автори, назва джерела, місто видання, назва видавництва, рік видання та номер сторінки, на якій розташовано текст, наведений у індивідуальному завданні як цитата), відповідно до плану роботи, узгодженому з викладачем. Якщо індивідуальне завдання аналітичного характеру, то воно потребує використання цифрового матеріалу і його аналізу. Усі цифрові дані (якщо вони розглядаються за якийсь період) надаються тільки у вигляді таблиць. Усі таблиці повинні мати назву, яка розташовується під словом „Таблиця”1. Нижче наведено зразок таблиці.

Таблиця 1

Склад та структура грошової маси (М3) України за формами

грошей за період 2008-2011 рр. (за даними на кінець року, %)1

Грошова маса

2008

2009

2010

2011

Готівка (НО)

Безготівкові гроші (Д)

Кожну таблицю необхідно проаналізувати (описати її) і зробити висновки на основі проведеного аналізу даних таблиці. Опис даних кожної таблиці починається безпосередньо під таблицею словами: „Як видно з даних табл2. (вказується номер таблиці без позначки „№”)...” і далі описується все, що видно в таблиці та які з цього можна зробити висновки.

В індивідуальному завданні можна дати схеми та графіки, якщо вони зроблені самим студентом, а не наведені з літературних джерел. Не слід однакові дані наводити у вигляді таблиць та графіків або діаграм.

Теми для самостійних індивідуальних завдань дисципліни «Гроші та кредит»

Тема 1. Аналіз грошової бази України в період... (вказується період дослідження)

1. Аналіз складу та структури грошової бази (таблиця та опис її даних).

2. Аналіз тенденцій грошової бази відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.

Тема 2. Аналіз тісної грошової маси України в період... (вказується період дослідження)

1. Аналіз складу та структури тісної (вузької) грошової маси (таблиця та опис її даних).

2. Аналіз тенденцій вузької грошової маси відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.

Тема 3. Аналіз широкої (по М2) грошової маси України в період... (вказується період дослідження)

1. Аналіз складу та структури широкої грошової маси (таблиця та опис її даних).

2. Аналіз тенденцій широкої грошової маси відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.

Тема 4. Аналіз широкої (по М3) грошової маси України в період... (вказується період дослідження)

1. Аналіз складу та структури широкої грошової маси (таблиця та опис її даних).

2. Аналіз тенденцій широкої грошової маси відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.

Тема 5. Аналіз грошової маси України (М3) по формам грошей в період... (вказується період дослідження)

1. Аналіз складу та структури грошової маси М3 (таблиця та опис її даних).

2. Аналіз тенденцій грошової маси М3 відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.

Тема 6. Аналіз розміщення грошової маси України (М3) по суб`єктах та валютах у період... (вказується період1 дослідження)

1. Аналіз складу та структури розміщення грошової маси М3. Цифровий матеріал зведіть у таблицю 1, назвіть її, заповніть, опишіть та зробіть необхідні висновки.

Таблиця 1

Роки

М3

усього

у тому числі по суб`єктах:

юридичних, з них:

фізичних, з них:

у нац.валюті

у ін.валюті

у нац.валюті

у ін.валюті

200......

........

201...

2. Аналіз тенденцій грошової маси М3 відносно першого року дослідження (таблиця та опис її даних).

3. Висновки.