logo
Тарасевич Завдання для індивідуальної роботи

3) Один, або декілька авторів статті.

Рябініна Л.М. - Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник НБУ, 2002, № 1. - С. 26-29.

Рябініна Л.М. – Сутність інфляції та її таргетування // Вісник соціально-економічних досліджень, збірник наукових праць ОДЕУ № 24. – С. 352.

Смовженко Т., Стеблій Г. – Гроші з позиції сучасної економічної теорії // Вісник НБУ, 2006, № 5. - С. 30 - 31.