logo
Teoriya

34. Діяльність ощадних банків на фінансовому ринку

Ощадні банки та ощадні і кредитні асоціації є фін. інст-ми, які зал кошти інвесторів у вигл депозитів і над позики під заставу нерух-ті. Осн видом діял-ті таких інст-тів є фін-ня купівлі нерух-ті. Позики ощад інст-тів перев мають довгостр хар-р – від 10 до 30 рр.

Ощад і кредитні асоціації засн-ся у вигл АТ або взаємн фондів. Основн джер-ми фін рес-в ощадн та кред асоціацій вист різні види депозитів: ощадні, строкові та чекові. Осн активи асоціацій – це заставні, ЦП, забезп заставами, та держ ЦП. Заставні можуть мати як фікс, так і плав % ставку.

Поступове рег-ня діял-ті ощад та кредитних асоціацій, надання їм можл-ті здійсн інші банк операції значною мірою привели до нівелювання відм-тей між асоціаціями та ком банками, а також до зміцнення їх конкур позиції на ринку фін послуг.

Завдяки послабленню держ рег-ня ощад та кредитні асоціації тепер мають змогу вкладати кошти в спож кредити на поліпшення житла, освіту, купівлю авто, кредитні картки тощо, їм дозволено також вкл кошти в комерц, корпорат та сільськогосп кредити, а також у муніцип цп та корп облігації. Дж-ла фін рес-в ощад і кредитних асоціацій на сьогодні розширились за рах депозитів до запитання, активізації процесу зал-ня коштів на грошовому ринку, а також можл-ті залучати рес-си на федеральному рівні через відп стр-ри, що підпорядк-ся д-ві.

Ощадні банки з'явилися значно раніше ощадних та кредитних асоціацій і є порівняно більшими за обсягом активів фін інститутами. Як і ощадні та кредитні асоціації, ощадбанки залучають кошти інвесторів у вигляді депозитів та надають позики під заставу нерух-ті. На відм від ощад та кредитних асоціацій банки створюються переважно у вигл взаємних фондів, де власники депозитів вист-ть власниками банку. І ощадні банки, і асоціації мають подібну стр-ру активів, однак для ощад банків допуск більший рівень їх диверс-ції. Вони мають б. можл-ті на ринку порівняно з асоціаціями щодо форм-ня портфеля активів, упр-ня лікв-тю та ризиком.

Розш-ня протягом ост рр. можл-тей ощад банків та надання їм права провадити інші банк операції, надання позичок під заставні, дало змогу зберегти цим інститутам багатьох країнах задов. конкур. позицію на ринку.

Ощадну справу в У. здійснюють Ощадний банк У. та інші ком банки. Ощадбанк є спеціал банком, що відповідає за еф-ну орг-цію ощад справи в д-ві, забезп впровадження прогрес. форм розрах-кредитного та касового обслуг-ня населення, проводить кред-ня нас-ня, здійсн вал обслуг-ня громадян У та іноз громадян, проводить операції з ц п, надає різноманітні платні послуги. Штат Ощадбанку становить бл 34 000 прац-ків, а його частка в заг активах банк сектору — бл 10% .

Проц ставки за вкладами нас-ня Ощадбанк встановлює в межах максим % ставок, визначених НБУ. Д-ва гарант. збер-ня вкладів і цп громадян в Ощадбанку та їх видачу вкладникам за 1 вимогою.

Грош.кошти, залучені Ощадним банком України, передаються за плату Національному банку або використовуються ним для кредитування населення та здійснення інших банківських операцій.

У процесі роз-ку банківських систем ощадні банки багатьох країн трансформувались з ощадних інститутів, які підлягають окремому регулюванню з боку держави, в універсально регульовані комерційні банки. Процес трансформації в таких країнах з розвиненою ринковою економікою, як США та Велика Британія, відбувся ще в 70-х роках XX ст. і полягав у поступовому скасуванні спеціального статусу ощадних інститутів та перетворення їх на універсальні комерційні банки.

У країнах з перехідною економікою вклади населення і на сьогодні значною мірою залишаються під контролем кооперативних та державних ощадних банків, а реформування ощадних інститутів тільки розпочинається.

Реформування Ощадного банку в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, є необхідною умовою успішних ринкових перетворень і може відбуватися за такими напрямами:

1) за Ощадбанком залишається статус державного.

2) ощадний банк трансформується в банк, який здійснює свою Діяльність в такому самому регулятивному оточенні, що й інші комерційні банки.

3) банк розподіляється на кілька банків з наступною приватизацією останніх;

4) банк ліквідується, а окремі його відділення продаються комерційним банкам;

5) банк трансформується в комерційний банк з продажем близь-0 половини відділень на приватизаційних аукціонах.