logo
Tema_10

2.6.2. Правила торгівлі банківськими металами

Правила торгівлі банківськими металами встановлені у «Положенні про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами», що затверджене постановою Правління НБУ від 06 серпня 2003 р. № 325. Відповідно до цього Положення банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. З металів платинової групи береться лише паладій.

Маса банківського металу може бути виражена в грамах або в тройських унціях. Облікова вагова одиниця банківських металів - тройська унція (31,1034807 грама).

Відповідно до п. 1 глави 2 Положення № 325 уповноважені банки на підставі письмового дозволу НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на валютному ринку України та з урахуванням вимог Положення № 325 мають право здійснювати такі види операцій з банківськими металами:

а) відкриття кореспондентських рахунків у банківських металах в інших уповноважених банках, у Національному банку та проведення операцій за ними;

б) відкриття та ведення кореспондентських рахунків у банківських металах інших уповноважених банків;

в) відкриття та ведення поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів у банківських металах;

г) купівля-продаж банківських металів за гривні;

ґ) залучення банківських металів на вклади (депозити) клієнтів (крім банків);

д) залучення та розміщення міжбанківських депозитів у банківських металах;

е) надання та отримання міжбанківських кредитів у банківських металах;

є) надання кредитів у банківських металах резидентам (юридичним особам та фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності);

ж) надання та отримання банківських металів у заставу;

з) відповідальне зберігання банківських металів у Національному банку (Державна скарбниця України), в інших уповноважених банках, у власному сховищі;

и) перевезення банківських металів;

і) обмін зливків (зливку) банківського металу на зливки (зливок) цього самого металу меншої (більшої) маси (загальна маса банківського металу залишається незмінною);

ї) конвертація одного банківського металу в інший.

Уповноважені банки на підставі письмового дозволу НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках та з урахуванням вимог Положення № 325 мають право здійснювати такі види операцій з банківськими металами:

а) відкриття кореспондентських рахунків у банківських металах у банках-нерезидентах та проведення операцій за ними;

б) купівля-продаж банківських металів за іноземну валюту;

в) розміщення міжбанківських депозитів у банківських металах;

г) отримання міжбанківських кредитів у банківських металах;

ґ) надання та отримання банківських металів у заставу;

д) відповідальне зберігання банківських металів у банках-нерезидентах.

Відповідно до положень п. 1 глави 4 Положення № 325 операції з купівлі-продажу банківських металів здійснюються:

- на міжбанківському валютному ринку України, уключаючи біржі та каси уповноважених банків;

- на міжнародних ринках.

Операції з купівлі-продажу банківських металів здійснюють на цих ринках уповноважені банки та НБУ. Усі інші покупці та продавці банківських металів здійснюють операції з купівлі-продажу банківських металів за посередництвом цих суб’єктів.

У п. 2 глави 4 Положення № 325 передбачається, що уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу банківських металів:

- від свого імені за дорученням і за рахунок коштів клієнтів (у т. ч. на підставі платіжних вимог на стягнення банківських металів, оформлених державними виконавцями);

- у межах лімітів відкритої валютної позиції банку.

Операції з купівлі-продажу банківських металів уповноважені банки здійснюють на умовах «тод», «том» або «спот». На умовах «форвард» у межах лімітів відкритої валютної позиції банку уповноважені банки мають право проводити операції з купівлі-продажу банківських металів за іноземну валюту 1-ї групи «Класифікатора іноземних валют та банківських металів», затвердженого постановою Правління НБУ від 4 лютого 1998 р. № 34 (у редакції постанови Правління НБУ від 02 жовтня 2002 р. № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 р. за № 841/7129 (зі змінами), на міжнародних ринках за угодами, укладеними з банківськими установами. Уповноважені банки мають право здійснювати на біржах операції з ф'ючерсними контрактами на зміну курсу банківського металу на строк, що не перевищує 6 місяців, за гривні. Проведення інших операцій з купівлі-продажу банківських металів та операцій з деривативами, базовим активом яких є банківські метали, не дозволяється.

Уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку продають за гривні банківські метали:

- з фізичною поставкою або без неї - іншим уповноваженим банкам, промисловим споживачам та фізичним особам;

- без фізичної поставки - юридичним особам-резидентам (крім уповноважених банків та промислових споживачів).

Продаж банківських металів резиденту - юридичній особі та фізичній особі, крім операцій з купівлі банківських металів фізичною особою в касі банку, здійснюється за умови подання нею до уповноваженого банку заяви про купівлю певної кількості банківських металів.

Промисловий споживач подає до уповноваженого банку також копію ліцензії, виданої відповідним органом ліцензування, яка має бути засвідчена підписом керівника або заступника керівника та відбитком печатки промислового споживача. Ця копія подається до обслуговуючого банку одноразово, зберігається в справі клієнта і протягом строку дії ліцензії є підставою для подальших операцій з банківськими металами, що проводяться через цей банк.

Банківські метали, куплені уповноваженими банками на МВРУ без фізичної поставки за дорученнями і за рахунок коштів юридичних осіб-резидентів (крім банків) та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, можуть бути отримані з фізичною поставкою лише промисловими споживачами з їх поточних рахунків у банківських металах за умови, що така можливість передбачена в договорах на здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених уповноваженими банками з цими промисловими споживачами, та в разі подання споживачем копії відповідної ліцензії про право використовувати банківські метали у виробничій діяльності.

Уповноважені банки купують на МВРУ банківські метали за гривні в будь-яких продавців банківських металів.

Між уповноваженими банками операції з купівлі-продажу банківських металів за гривні проводяться за вільним договірним курсом купівлі та продажу без обмеження розміру маржі між курсами купівлі та продажу і комісійної винагороди. Під час проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів комісійна винагорода від клієнтів отримується в гривнях.

Уповноважений банк як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за рахунок власних коштів, виконує заяви та доручення своїх клієнтів, а також задовольняє власні потреби щодо купівлі-продажу банківських металів.

Укладання між уповноваженими банками угод (договорів) про купівлю-продаж банківських металів за гривні (крім операцій з купівлі-продажу банківських металів на біржах) та їх підтвердження проводяться виключно під час функціонування системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Порядок функціонування системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України визначається окремим нормативно-правовим актом НБУ.

Протягом робочого дня уповноважений банк може продати одній фізичній особі-резиденту без її ідентифікації банківських металів з фізичною поставкою на суму, що не перевищує 50 000 гривень.

Операції з банківськими металами в касі уповноваженого банку здійснюються з дотриманням вимог глави 6 «Положенням про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами» та нормативно-правових актів НБУ з регулювання касових операцій у банках України.

На міжнародних ринках уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу банківських металів з урахуванням такого:

- купівля банківських металів здійснюється за умови отримання письмового дозволу НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках (письмового дозволу НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на валютному ринку України та індивідуальної ліцензії НБУ на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів);

- продаж банківських металів без фізичної поставки здійснюється за умови отримання письмового дозволу НБУ на проведення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках;

- продаж банківських металів з їх фізичною поставкою (з вивезенням за межі України) здійснюється за умови отримання письмового дозволу НБУ на проведення операцій з валютними цінностями в частині проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках та індивідуальної ліцензії НБУ на вивезення банківських металів;

- купівля банківських металів здійснюється за будь-яку іноземну валюту, а продаж - за іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора;

- банківські метали купують у банків-нерезидентів та у визнаних виробників, а продають банкам-нерезидентам. Уповноважені банки мають право купувати іноземні монети в монетних дворів або представників монетних дворів;

- купівля банківських металів з фізичною поставкою або без неї здійснюється у межах лімітів відкритої валютної позиції банку за кошти, що їм належать, від свого імені за дорученням і за рахунок коштів клієнтів - уповноважених банків;

- купівля банківських металів без їх фізичної поставки здійснюється від свого імені за дорученням і за рахунок коштів клієнтів (резидентів - юридичних (крім банків) та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності).

Уповноважені банки здійснюють такі кредитні операції з банківськими металами:

- надання та отримання міжбанківських кредитів у банківських металах;

- надання резидентам (юридичним особам та фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності) кредитів у банківських металах без їх фізичної поставки;

- надання промисловим споживачам кредитів у банківських металах з їх фізичною поставкою та без неї.

Погашення основного боргу за кредитом у банківських металах здійснюється банківськими металами. Проценти за кредитами в банківських металах сплачуються як у банківських металах, так і в гривнях, що має бути обумовлено в кредитному договорі, а комісійні винагороди, неустойки (штрафи, пеня) сплачуються в гривнях. Для погашення кредиту в банківських металах і нарахованих за ним процентів позичальник може купувати банківські метали.

На міжнародних ринках уповноважені банки здійснюють операції з отримання міжбанківських кредитів у банківських металах від банків-нерезидентів.

Також уповноважені банки здійснюють операції з надання та отримання банківських металів (з їх фізичною поставкою або без неї) у заставу. Заставні операції уповноважених банків з фізичною поставкою банківських металів здійснюються:

- у разі використання банківських металів на території України як застави за умови отримання уповноваженим банком або його клієнтом індивідуальної ліцензії НБУ на право проведення такої валютної операції;

- у разі вивезення уповноваженим банком банківських металів за межі України за умови отримання уповноваженим банком індивідуальної ліцензії НБУ на право проведення такої валютної операції.

Здійснення уповноваженими банками застави банківських металів (без фізичної поставки банківських металів) не потребує одержання вищезазначених індивідуальних ліцензій НБУ.

Уповноважені банки проводять операції із залучення банківських металів на вклади (депозити) клієнтів з письмовим оформленням депозитних договорів. Залучення уповноваженими банками банківських металів на вклади (депозити) здійснюється з їх фізичною поставкою або без неї.

Випуск уповноваженими банками ощадних (депозитних) сертифікатів у банківських металах не дозволяється.

Також уповноважені банки відкривають клієнтам кореспондентські (для уповноважених банків), поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах. Кореспондентські рахунки відкриваються уповноваженими банками в інших уповноважених банках, у НБУ та у банках-нерезидентах.

Для поточних рахунків в банківських металах юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів, які займаються підприємницькою діяльністю, фізичних осіб-резидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, встановлено спеціальні режими.

Особливі умови здійснення операцій з банківськими металами в касах уповноважених банків, а також відповідні вимоги стосовно ідентифікації клієнтів встановлюються у главі 6 «Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами».