logo
Державний ощадний банк України

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

Наявність розгалуженої мережі кореспондентських рахунків є необхідною умовою успішного обслуговування зовнішньоекономічних операцій банку та його клієнтів. Постійна робота спрямована на розвиток співпраці з провідними світовими фінансовими установами, серед яких: Deutsche Bank Trust Company Amerikas, Citibank NA, Cormmerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Белпромстройбанк, АКБ "Промсвязьбанк", BAT "Альфа-банк", "Акціонерний Комерційний Ощадний Банк Російської Федерації" (ВАТ), ВАТ "Укрексімбанк", ЗАТ "Армбізнесбанк", AT "Латвійський бізнес банк".

Фахівці Ощадбанку розробляють для своїх клієнтів індивідуальну схему оплати імпортних контрактів із застосуванням документарних акредитивів з подальшим фінансуванням шляхом пост фінансування та або дисконтування.

Банк постійно вдосконалює та підтримує на світовому рівні власну програму фінансового моніторингу щодо боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, та програму "знай свого клієнта" (Know Your client - KYC).

При використанні послуги торгового фінансування клієнт Ощадбанку отримує:

зменшення вартості фінансування у порівнянні з банківським кредитом (відсоткова ставка за користування фінансуванням складає 9-11% річних);

тривалий термін фінансування - 0,5 - 5 років;

зниження ризику непостачання товару/невиконання платежу;

відмову від авансового платежу;

додаткові гарантії платежу у випадку підтвердження акредитиву іншим банком.

Банк пропонує імпортерам, які обслуговуються в Ощадбанку:

випуск непокритих акредитивів та гарантій (без та з підтвердженням іноземного банку), що:

є "фінансуванням до відвантаження";

дозволяє імпортеру організовувати виконання контракту без відволікання обігових коштів на передоплату;

гарантує експортеру виконання платежу;

вирішує проблему 90 днів при тривалих термінах поставки;

фінансування відстроченого платежу (з підтвердженням іноземного банку; з підтвердженням іноземного банку та з дисконтуванням/негоціацією), що:

можливо у випадку згоди експортера на відстрочення платежу;

доцільно, якщо витрати на випуск та обслуговування акредитива/гарантії та оплата винагороди експортеру за відстрочку платежу нижче, ніж витрати на залучення позикових коштів;

постімпортне фінансування - це відстрочення оплати (до 2-х років) за акредитивом, надане Ощадбанком за рахунок ресурсів іноземних банків;

довгострокове фінансування - це можливість реалізації інвестиційних програм щодо розширення виробництва та модернізації основних засобів вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів іноземних банків терміном до 5 років.

Експортерам, що обслуговуються в Ощадбанку пропонується:

передекспортне фінансування:

випуск гарантій або відкриття резервного акредитиву без покриття за дорученням постачальника-експортера;

підтвердження акредитиву іноземного банку, відкритого на користь експортера, без надання покриття банком-емітентом;

кредитування експортера до відвантаження товару під заставу майнових прав на виручку за експортним акредитивом/гарантією, що випущені іноземним банком;

постекспертне фінансування:

кредитування експортера після відвантаження товару під заставу майнових прав на виручку за експертним акредитивом/гарантією, що випущені іноземним банком. [12]

Банк здійснює розробку, супроводження та контроль операцій неторгового характеру: грошові перекази по міжнародних платіжних системах, банківські перекази, валютно-обмінні операції, операції з чеками та банківськими металами; виконувались функції агента валютного контролю при проведенні розрахунків за експортно-імпортними договорами клієнтів та власними зовнішньоекономічними контрактами банку.