logo
Державний ощадний банк України

1.3 Розрахунково-касові операції

ВАТ "Ощадбанк" забезпечує касове обслуговування як своїх клієнтів, так і клієнтів інших комерційних банків. Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (додаток 7). В межах даного виду операцій банк пропонує:

оперативне відкриття та професійне ведення поточних рахунків;

швидке та якісне обслуговування;

конкурентні тарифи;

встановлення та супроводження систем електронних платежів "Клієнт-банк" та "Інтернет-банкінг";

приймання та видача готівкових коштів;

купівля та продаж іноземної валюти за вигідними курсами на Міжбанківському валютному ринку, а також здійснення конвертаційних операцій;

своєчасне списання та зарахування коштів в іноземній валюті завдяки відкритим прямим коррахункам в іноземних банках;

повна і вичерпна консультація з питань валютного регулювання, вибору оптимальних форм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, допомога у складанні зовнішньоекономічного контракту, який відповідає всім вимогам законодавства.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється на договірних засадах. Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Прибуткові касові документи виписуються в одному або в двох примірниках. Виправлення в документах не допускаються.

Приймання грошей проводиться за документами:

1) за заявою на переказ готівки з видачею квитанції (додаток 8);

2) за обявами на внесення готівки або за прибутковими ордерами;

3) за повідомленням з видачею квитанції;

4) за прибутковими касовими ордерами.

Видача грошей з каси Банку проводиться:

за грошовими чеками;

за заявою на видачу готівки;

за видатковим касовим ордером.

На підставі прийнятих та виданих документів касир складає Довідку про касові документи, Зведені довідки про касові обороти в національній та іноземній валюті (додаток 9), Звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 10), Загальні довідки про касові документи як в національній так і в іноземній валюті. На підставі даних за день касир складає Довідку касира прибуткової (додаток 11) та видаткової (додаток 12) каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою із сумою прийнятих та виданих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників.

Прийняті протягом операційного дня гроші касир разом з прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей. Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість прибуткових документів з довідкою касира і підписує довідку.

Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована до оборотної каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом банку в той же робочий день. [5]

Особливості оплати комісійної винагороди визначаються договором між ВАТ "Ощадбанк" та юридичною особою на користь якої здійснюється платіж.