Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

курсовая работа

3.1 Проблеми та перспективи розвитку операцій банка з платіжними картками

Не дивлячись на принципові переваги пластикових карток як інструмента безготівкових розрахунків, а також наявність багаторічного досвіду їх масового використання в західних країнах, просування карток на українському ринку наштовхнулось на ряд перешкод. Ці проблеми носять обєктивний характер і повязані, в першу чергу, не з картками особисто, а з загальною ситуацією на вітчизняних ринках фінансових і торгових послуг приватним особам.

Про розвиток ринку "пластика" свідчать дані Нацбанку України, в яких зазначається, що протягом останніх пяти років кількість держателів платіжних карток збільшилась на 230%, і на перше січня 2008 року становила 35 723 тис. осіб. Також збільшилась і сума операцій, які здійснюються за допомогою платіжних карток. Проте ці показники не можна вважати високими, адже у більшості європейських країн платіжні картки значно ширше використовуються. Наприклад, у Великобританії тільки кількість виданих кредитних карток приблизно в два рази більше, ніж чисельність населення в країні [25, с.30].

Основними проблемами розвитку карткового бізнесу в Україні є:

— по-перше, те, що картки більше, ніж за 10 років свого існування в нашій країні так і не стали повноцінним платіжним і кредитним інструментом;

— по-друге, постійне зростання рівня шахрайства у сфері платіжних карток, що повязане, насамперед, з небажанням більшості банків переходити на чіпову технологію;

— по-третє, більшість банків в Україні емітують картки міжнародних платіжних систем, а не картки НСМЕП, які мають значно більше переваг порівняно з міжнародними.

На нинішньому етапі в Україні платіжна картка ще не виконує повною мірою основної своєї функції - виступати засобом саме безготівкових розрахунків. Основні причини, що стримують цей розвиток, мають деякі відмінності за категоріями учасників системи розрахунків.

Для населення - це звичка використовувати готівкові кошти та традиції накопичення коштів, недовіра до банківської системи; психологічний барєр; низька купівельна спроможність; фіскальна причина (прозорість безготівкових платежів не дає можливість відходити від оподаткування).

Підприємствам торгівлі заважає запроваджувати безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток висока комісія; нетехнологічність (довгочасність проведення трансакцій, незручність для клієнтів, касира, незручність для бухгалтерії; можливість використання фальшивих карток); питання гарантії банком оплати операцій, проведених клієнтами; додаткові витрати на обладнання; підготовка персоналу.

Делись добром ;)