Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

курсовая работа

3. Розвиток операцій банка з платіжними картками на сучасному етапі

Першочерговою задачею платіжної системи країни в умовах переходу до ринкової економіки є скорочення готівкового обороту на користь безготівкових форм розрахунків. Вирішити поставлену задачу можуть системи безготівкових платежів, якими є платіжні системи на основі карткових платіжних інструментів. Глобальне впровадження системи розрахунків на основі карткових платіжних інструментів є особливо необхідним в умовах постійного зростання частки тіньового сектора економіки, широко розповсюдженого небажання населення тримати заощадження на рахунках у банківських установах, повального ухилення від сплати податків. Але всупереч цій необхідності діє цілий комплекс проблем як економічного, так і неекономічного характеру, повязаних зі здійсненням операцій з платіжними картками, що виникають у населення, субєктів господарювання і безпосередньо банків. Саме ці проблеми і виступають гальмуючим елементом у механізмі реалізації карткового бізнесу.

Делись добром ;)