logo
Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

1.2 Нормативно-правове регулювання безготівкових операцій банка

Для того, щоб далі дослідити діяльність українських банків на ринку пластикових карток, треба зупинитися на дослідженні нормативно-правової бази виконання банками операцій з платіжними картками.

Нормативно-правова база емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток складається з наступних Законів України та основних нормативних актів:

1. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р., який встановлює порядок емісії платіжних карток банками України, види платіжних карток, які може емітувати банк, здійснення безготівкових розрахунків та видачі готівки із застосуванням платіжних карток в Україні та інші положення.

2. Положення НБУ “Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням”, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 №137, яке встановлює загальний порядок емісії платіжних карток (незалежно від виду платіжних систем) і операцій з ними.

3. Інструкція НБУ “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, яка встановлює порядок відкриття й функціонування спеціальних карткових рахунків як різновиду поточних рахунків, які відкриваються підприємствам і фізичним особам, які хочуть стати власниками платіжних карток.

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, яка регулює усі види безготівкових розрахунків.

5. Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 № 620.

6. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.12.2001 №524.

7. Перелік і тарифи операцій щодо використання платіжних карток та розрахункових операцій за ними, що надаються банкам - членам міжнародних платіжних систем Центральним міжбанківським процесинговим центром Центральної розрахункової палати Національного банку України, затверджений постановою Національного банку України від 12.08.2003 №333(у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.11.2006 № 431, зі змінами від 17.12.2007 № 460).

8. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 №283.

Враховуючи завдання, які ставить перед ринком безготівкових платежів держава, та неспроможність карткової індустрії (банків, еквайрингових установ і платіжних систем) самостійно вирішити наявні проблеми, уряд та НБУ у 2006 році прийняли низку нормативно-правових документів, спрямованих на розвиток безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, зокрема:

1. Постанову Кабінету Міністрів України та НБУ від 26.05.2006 р. №753, якою схвалено Концепцію поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів. Ця Концепція спрямована на створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу в Україні шляхом масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків; створення прозорої фінансової системи, залучення через банківську систему в загальногосподарський обіг значних фінансових ресурсів (готівкових коштів населення та юридичних осіб); забезпечення поступового переходу населення на безготівкові розрахунки; зменшення витрат НБУ та держави в цілому на підтримку готівкового обігу.

2. Постанову Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. №377 "Деякі питання здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів". Цим документом визначаються умови й терміни переведення підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг, та які відповідно до закону повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій, на обовязкове приймання платіжних карток. Зазначений документ спрямований в основному на розвиток інфраструктури приймання платіжних карток.

3. Програму розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006-2008 роки, затверджену постановою Правління НБУ від 30.03.2006 р. №121. Програмою визначено основні завдання та шляхи їх реалізації щодо подальшого розвитку НСМЕП з урахуванням світових тенденцій розвитку безготівкових розрахунків, практики та сучасних моделей функціонування платіжних систем.