logo
Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

2.3 Порядок відкриття та закриття картрахунків фізичних осіб

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - фізичним особам такі типи БПК:

1) дебетна власна - надає змогу здійснювати операції в межах залишку коштів на картковому рахунку шляхом прямого дебетування;

2) кредитна власна - надає змогу здійснювати операції за дебетом картрахунку в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.

Клієнт-фізична особа, який бажає користуватися БПК, відкриває в установі банку рахунки:

— у випадку дебетної БПК - картрахунок;

— у випадку кредитної БПК - картрахунок та рахунок забезпечення.

Фізичні особи, які не являються клієнтами установи банку, при відкритті картрахунку для дебетної власної БПК надають документи, що визначені інструкцією №492 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті":

— паспорт або документ, що його замінює;

— фізичні особи-резиденти додатково мають предявити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

— заяву про відкриття поточного рахунку (Додаток 2);

— анкету клієнта.

Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку. Договір підписується обома сторонами у двох примірниках. Клієнт отримує примірник договору разом з Правилами користування БПК. Другий примірник договору та анкета клієнта залишається в установі банку.

Кошти клієнт вносить готівкою або перераховує з власного банківського рахунку в сумі не менше тієї, що визначена в розділі анкети.

Якщо, до закінчення строку дії договору по картковому рахунку дебетної БПК, клієнт не заявить у письмовій формі про припинення його дії, договір вважається пролонгованим на наступний строк на тих же умовах. При цьому держателям БПК по такому картковому рахунку необхідно звернутись в установу банку для заміни БПК.

Порядок відкриття картрахунку та рахунку забезпечення для кредитної власної БПК є схожим з порядком відкриття картрахунку для дебетної власної БПК та має такі відмінності:

· додатково до "Договору про видачу та обслуговування кредитної БПК" підписується "Договір на відкриття рахунку забезпечення";

· дострокове розірвання договору по картрахунку передбачає розірвання договору по рахунку забезпечення, але тільки після погашення заборгованості по картрахунку клієнта.

Картрахунок закривається і БПК повертається в установу банку по місцю її видачі у випадках:

— заяви клієнта про розірвання договору (Додаток 3);

— згідно умов, передбачених в договорі;

— згідно вимог чинного законодавства;

— у разі надання свідоцтва про смерть власника картрахунку.

У разі закриття картрахунку по дебетній БПК, сама картка повертається в установу банку, залишок коштів на картрахунку повертається клієнту. Повернуті клієнтами БПК знищуються по акту.

Закриття картрахунку по кредитній БПК виконується тільки після повного розрахунку його власника з установою банка. У випадку існування заборгованості по картрахунку кредитної БПК на момент його закриття, вона погашається з рахунку забезпечення.