Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

курсовая работа

2.1 Організація роботи ВАТ "Ощадбанк" з платіжними картками

Діяльність ВАТ "Ощадбанк" з платіжними картками здійснюється на підставі:

— Положення про видачу та обслуговування банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах Ощадного банку України, затвердженого рішенням Правління № 39 від 30.07.98 р.;

— Інструкції НБУ "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 та ін.

Положення розроблено згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність", нормативних актів Національного банку України, Статуту і нормативних актів Ощадбанку України.

У ньому визначається порядок видачі та обслуговування банківських пластикових карток міжнародної платіжної системи EUROPAY в установах Ощадного банку України, а також умови використання карток і надання послуг клієнтам.

Організацію випуску карток здійснює емісійний центр банку у взаємодії з управлінням безпеки банку. Видачу карток та обслуговування картрахунків здійснюють технічно підготовлені установи банку (ОПЕРУ, регіональні ОПЕРВ, відділення) при отриманні дозволу від Правління Ощадбанку.

В установі банку визначається працівник, що відповідає за роботу з банківськими пластиковими картками.

Банківські платіжні картки міжнародних платіжних систем, які випускає банк, є картками з магнітною смугою. На лицьовому боці зображено логотип Ощадного банку України, логотип відповідної платіжної системи, вказано реєстраційний номер, термін дії картки, імя та прізвище держателя. На зворотньому боці розміщена магнітна смуга, смуга для підпису клієнта та інформація про банк -емітент.

Використання БПК міжнародних платіжних систем забезпечує її держателю в місцях, де зустрічається логотип відповідної платіжної системи :

отримання готівки в усіх банківських установах, що обслуговують даний тип пластикових карток (незалежно від місця видачі картки);

безготівкові розрахунки з підприємствами торгівлі та послуг.

Клієнт, який бажає користуватись БПК, відкриває в установі банку картковий рахунок в національній валюті (гривна) або іноземній валюті (дол. США), та укладає з банком договір про видачу та обслуговування пластикової картки. В договорі між банком та клієнтом визначаються умови та порядок використання картки в залежності від її типу (дебетна чи кредитна).

Обслуговування картрахунків в національній та іноземній валюті здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними актами НБУ, відомчими документами Ощадбанку України.

Ощадбанк України відкриває картрахунки та видає БПК, як фізичним, так і юридичним особам. Видача БПК та її обслуговування здійснюється установами банку згідно тарифів банку по операціях з БПК.

У випадку отримання кредитної картки клієнт, одночасно з відкриттям карткового рахунку, відкриває рахунок забезпечення. Він є гарантією погашення заборгованості по картрахунку, яка може виникнути при перевищенні держателями БПК ліміту кредиту.

По кредитах, наданих під платіжні картки, установи банку здійснюють, згідно постанов НБУ, розрахунок резерву на можливі витрати. При розрахунку резерву на можливі витрати залишки сум заборгованості по кредитах під кредитні БПК повинні відноситись до групи стандартних кредитів,

На залишок коштів по рахунках, відкритих для обслуговування БПК (картрахунок, рахунок забезпечення), установа банку нараховує доходи згідно існуючих процентних ставок, затверджених рішенням Правління Ощадбанку. Доходи нараховуються та виплачуються в валюті рахунків.

Картки є власністю банку і повертаються в установу банку по закінченні терміну їх дії для заміни на нові, а також в випадках, що обумовлені в "Договорах про видачу та обслуговування БПК".

Банк гарантує таємницю операцій по рахунках, що відкриті для обслуговування БПК. Довідки про операції по рахунках БПК надаються тільки власнику картрахунку або по письмовому запиту органів, яким це право надано чинним законодавством.

Делись добром ;)