logo
Операції банка з платіжними картками (на прикладі ВАТ "Ощадбанк")

Вступ

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових зобовязань є однією з головних передумов і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного субєкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.

В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків - яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків - яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі, у формі комерційних боргових зобовязань (вексель, чек, банківський сертифікат). Сфера безготівкових розрахунків поділяється організаційно на міжбанківські розрахунки, які обслуговують відношення між банками, і на міжгосподарські розрахунки між клієнтами банків.

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що першочерговою задачею платіжної системи країни в умовах переходу до ринкової економіки є скорочення готівкового обороту на користь безготівкових форм розрахунків. Вирішити поставлену задачу можуть системи безготівкових платежів, якими є платіжні системи на основі карткових платіжних інструментів. Глобальне впровадження системи розрахунків на основі карткових платіжних інструментів є особливо необхідним в умовах постійного зростання частки тіньового сектора економіки, широко розповсюдженого небажання населення тримати заощадження на рахунках у банківських установах, повального ухилення від сплати податків. Але всупереч цій необхідності діє цілий комплекс проблем як економічного, так і неекономічного характеру, повязаних зі здійсненням операцій з платіжними картками, що виникають у населення, субєктів господарювання і безпосередньо банків. Саме ці проблеми і виступають гальмуючим елементом у механізмі реалізації карткового бізнесу.

Мета роботи - визначення проблем карткового ринку України та шляхи їх вирішення.

Для досягнення даної мети в роботі необхідно вирішити такі задачі:

1) розглянути економічну сутність безготівкових розрахунків та платіжних карток в Україні;

2) дослідити нормативно-правову базу операцій банка з платіжними картками;

3) розглянути на прикладі ВАТ "Ощадбанк" виконання операцій з платіжними картками;

4) розробити пропозиції щодо вдосконалення роботи ВАТ "Ощадбанк" з платіжними картками;

5) дослідити основні проблеми та перспективи розвитку операцій з платіжними картками в Україні.

Обєктом курсової роботи є ринок банківських послуг, зокрема картковий ринок України, законодавче поле України.

В роботі запропоновані можливі шляхи вирішення поставлених проблем. Майбутнім банківським працівникам прийдеться займатись саме новими досягненнями в банківській сфері, тому ця робота може стати зручним посібником для вивчення моделей функціонування платіжних систем на основі пластикових карток, які для нашого ринку банківських послуг є одним з найбільш важливіших сегментів.