logo
Формування прибутку комерційного банку

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ПРИБУТКУ «УКРСОЦБАНКУ» ТА ЧИННИКІВ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У 2008-2010 РР