Формування прибутку комерційного банку

дипломная работа

2.3 Оцінка показників ефективності та прибутковості КБ

Одним із шляхів характеристики ефективності роботи комерційного банку є оцінка рівня його прибутковості (рентабельності).

Аналіз показників прибутковості охоплює такі етапи:

- розрахунок фактичного значення прибутковості на основі даних балансу та інших форм річної та квартальної звітності;

- порівняльна оцінка коефіцієнтів з їх рівнем у попередні роки та квартали;

- визначення основної тенденції в динаміці коефіцієнтів (зростання або зниження);

Делись добром ;)