Формування прибутку комерційного банку

дипломная работа

2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності КБ

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» на сьогодні - одне з найбільших системних універсальних банків України. Банк заснований у вересні 1990 року. Персонал фінустанови налічує більш ніж 9 тис. осіб.

Як одна з найнадійніших фінансових установ України банк пропонує повний комплекс сучасних фінансових та платіжних інструментів, що допомагають організаціям досягнути комерційного успіху, а людям - підвищити рівень добробуту.

23 січня 2008 року UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку у групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець з боку акціонерів) через Bank Austria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної і Східної Європи.

Укрсоцбанк є учасником авторитетної міжнародної UniCredit Group - однієї з найбільших фінансових організацій, географія якої охоплює 22 країни Європи і ще 27 країн світу. Мережа Групи складається з більш як 9 800 відділень, де працюють понад 165 000 співробітників (дані на 31 грудня 2010 року).

У Центральній і Східній Європі UniCredit Group має найбільшу міжнародну банківську мережу, представлену більш ніж 4 000 відділень і офісів.

Група присутня у таких країнах регіону ЦCЕ: Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Казахстан, Киргизстан, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина і Україна.

14 червня 2010 банк змінює назву з АКБ «Укрсоцбанк» на ПАТ «Укрсоцбанк».

Укрсоцбанк має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності:

- Ліцензію Національного банку України від 29.06.10 № 5 та Дозвіл Національного банку України від 29.06.10 № 5-3 на право здійснення операцій, термін дії яких не обмежений;

- Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами:

а) брокерську діяльність на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку cерія АВ № 376936, дата видачі 12.10.07 року;

б) дилерську діяльність - cерія АВ № 376937, дата видачі 12.10.07 року;

в) андеррайтинг - cерія АВ № 376938, дата видачі 12.10.07 року.

Термін дії ліцензій - до 13.10.2012 року.

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку cерія АВ № 376969, дата видачі 12.10.07 року. Термін дії ліцензій - до 13.10.2012 року.

Укрсоцбанк является активним учасником наступних організацій: Асоціація «Перша фондова торговельна система»; Асоціація «Укрсвіфт»; Глобальний договір ООН; Європейська бізнес-асоціація; Київський банківський союз; Клуб банкірів; Міжнародна факторингова асоціація Factors Chain International; Міжрегіональний фондовий союз; Представництво американської торговельної палати в Україні; Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв; Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА»; Українська міжбанківська валютна біржа; Українська національна іпотечна асоціація; Українська фондова біржа; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Master Card Europe; Visa International Service Association; Visa International Service Association CEMEA; Western Union.

Аналіз діяльності банку показує постійно зростаючі темпи та позитивну ефективність його управління, дозволяє виявити структуру коштів, тенденції її зміни, можливі негативні і позитивні зрушення (див. Додаток А).

Головною метою аналізу пасивних операцій банку є визначення ефективності формування ресурсної бази банку за зниження її вартості та підвищення фінансової стабільності.

Таблиця 2.1

Структура зобовязань ПАТ «Укрсоцбанк» в період 2008-2010 рр.,

Найменування статті

2008 р

2009 р

2010 р

Темпи росту 2008/2010 рр, %

Коррахунки банків

987

1023

1245

21

Депозити і кредити банків

11796

 

52601

78

Кошти до запитання клієнтів

2682582

3708318

4156234

35

Строкові депозити клієнтів

2111

22084

27155

92

Кредити, отримані від міжнародних і фінансових організацій

303048

519406

510302

40

Інші зобовязання

157818

185801

206253

23

Сукупні зобовязання

3158342

4436632

4953790

36

Основним джерелом ресурсів для проведення активних операцій у 2010 році були кошти клієнтів, обсяг яких становив 4156234 млн. грн. На них припадає 84% пасивної частини балансу.

Загалом, зобовязання Банку збільшилися на 36% і склали 49537907 млн. грн.

Оперативним інструментом для підтримання ліквідності Банку залишається строкові депозити клієнтів, обсяг яких за три роки виріс на 92%.

Проаналізуємо структуру активів банку за 2008-2010 рр. Використовуємо для цього дані балансів за останні три роки банку.

Таблиця 2.2

Структура активів ПАТ «Укрсоцбанк» за 2008-2010 роки, млн. грн.

Найменування статті

2008 р

2009 р

2010 р

Приріст 2008/2010 рр, %

Валюта, монети та банківські метали

359715,5

402094

425630

15

Кошти на коррахунках в НБУ

401203

334270

345621

-14

Кошти на коррахунках в інших банках

754273

810271

805213

6

Депозити та кредити в інших банках

106710

132564

154632

31

Найменування статті

2008 р

2009 р

2010 р

Приріст 2008/2010 рр, %

Цінні папери у портфелі банку, всього

371536,3

638106,9

645657,1

42

Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам

1596692

2801152

3210236

50

Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії

4752

8331

9562

50

Нематеріальні активи

146848

182535

175452

16

Матеріальні активи

123944

213291

256894

52

Інші активи

283258

424135

458610

38

Загальний приріст сукупних активів у відношенні 2008/2010 рр. приблизно становить 39 % тобто 2462054,9 млн. грн.. (Таблиця 2.3)

Таблиця 2.3 Динаміка сукупних активів за 2008 - 2010 рр

Показник

2008 р., млн.. грн

2009 р., млн.. грн

2010 р., млн.. грн

2008/2009, %

2009/2010, %

2008/2010, %

Сукупні активи

3885609,8

5488778,9

6347664,7

29

14

39

Як видно із таблиці динаміка приросту річних сукупних активів мала найбільший характер у відношенні 2008/2009 рр.

Для більш наочної форми зображення відобразимо показники у вигляді діаграми (Рис. 2.1).

Рисунок 2.1 Динаміка сукупних активів 2008-2010 рр., млн.. грн

Проведення кредитних та фінансово-лізингових операцій, а також інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії є пріоритетним видом діяльності Банку та забезпечує його найбільшу частку доходів.

В загалом, оцінка організаційно-економічного стану Банку вказує на те, що він стоїть на шляху динамічного розвитку, впевнено дивиться в майбутнє, усвідомлюючи результати своєї діяльності, місце і роль, яку він відіграє в економіці держави. Пріоритетом у роботі «Укрсоцбанку» завжди були і будуть інтереси клієнтів.

Делись добром ;)