logo
prog-prak-magistr-FiK

5. Формування доходів комерційного банку.

Процентні (операційні) доходи банку та їх характеристика. Методи стягування процентів: рекурсивний,, антисипативний.. Формування доходів банку по дисконтних та заставних операціях з векселями; неоподатковуваних та оподатковуваних інвестиційних цінних паперів, процентних доходів по репо-угодах з цінними паперами; строкових депозитах, що розміщені в інших банках тощо.

Формування непроцентних доходів банку: комісійні винагороди за розрахунково-касове обслуговування; доходи від інвестиційної діяльності; доходи від валютних операцій, факторингу, лізингу; доходи від трастових (довірчих) операцій.

Затратами комерційних банків: процентні витрати; непроцентні витрати: операційні, забезпечення функціонування банку, інші витрати.

Прибуток банку. Аналіз звіту про прибутки і збитки.

Розподіл прибутку: капіталізований прибуток (статутний, резервний капітал); прибуток спеціального призначення); резервний фонд на виплату дивідендів; покриття інших витрат.

6. Податки та обов'язкові платежі.

Вивчити систему оподаткування комерційного банку, засвоїти нормативи та методику обчислення податків: податку з прибутку (декларація); ПДВ (декларація); комунального податку; майнових податків; інших платежів та відрахувань (встановлені форми).

Відрахування до державних цільових фондів (встановлені форми).

Податкові пільги та їх роль у фінансовій діяльності комерційного банку.

7. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану комерційного банку.

Методика проведення фінансового аналізу в комерційних банках. Аналіз балансового звіту комерційного банку.

8. Функціональні права та обов’язки студента-стажиста під час проходження стажування

Необхідно вказати посаду, яку займав студент-стажист, охарактеризувати функції, права та обов’язки, які покладалися на нього під час проходження стажування у банківській установі..

9. Оформлення та захист звіту.

Календарний план-графік роботи студента-стажиста в банківській установі (кількість днів і перелік відділів підлягає уточненню керівником стажування)

Етапи проходження стажування

К-сть днів

1.

Загальне ознайомлення з банком

2

2.

Капітал банку

5

3.

Фінансові взаємовідносини банку з іншими юридичними та фізичними особами

4

4.

Фінансовий менеджмент (управління фінансами)

4

5.

Формування доходів комерційного банку

4

6.

Податки та обов'язкові платежі

4

7.

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану комерційного банку

4

8.

Оформлення та захист звіту

3

Всього

30