logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.3. Форми грошових розрахунків та облік розрахункових операцій

Робоче місце – бухгалтерія.

Студент ознайомлюється: з принципами та формами грошових розрахунків, документальним оформленням касових операцій (первинні документи, порядок отримання коштів з банку), аналітичним та синтетичним обліком касових операцій (порядок ведення картки аналітичного обліку та меморіального ордеру), аналітичним та синтетичним обліком інших коштів (види грошових документів Установи), класифікацією безготівкових розрахунків, які застосовуються банком, обліком операцій із застосуванням платіжних карток, тощо;

Студент вивчає і практично засвоює:

принципи та форми грошових розрахунків;

документальне оформлення касових операцій (первинні документи, порядок отримання та видачі коштів);

інкасацію грошової виручки;

аналітичний та синтетичний облік касових операцій (порядок ведення картки аналітичного обліку та меморіального ордеру);

аналітичний та синтетичний облік інших коштів (види грошових документів Установи, облік бланків суворої звітності, (порядок ведення картки аналітичного обліку та меморіальних ордерів);

класифікацію безготівкових розрахунків, які застосовуються фінансовою установою;

документальне оформлення основних операцій на рахунках у банківській установі (форми розрахункових документів);

аналітичний та синтетичний облік безготівкових розрахунків (порядок ведення картки аналітичного обліку та меморіальних ордерів);

аналітичний та синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами (обліковий процес розрахунків з підзвітними особами за відрядженнями, порядок ведення картки аналітичного обліку та меморіального ордеру);

облік грошових коштів і розрахункових операцій в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Додатки: меморіальні ордери, касові ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, касові звіти, авансовий звіт, книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), платіжна вимога, розрахунковий чек, заява на відкриття аккредитиву, схема документообігу за різними формами розрахунків.