logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.2. Облік капіталу банку

Робоче місце – бухгалтерія (плановий відділ).

Студент ознайомлюється: із статутом фінансової установи, положенням про створення та використанням резервного фонду та додаткового капіталу, умовами збільшення статутного капіталу

Студент вивчає і практично засвоює:

порядок формування статутного капіталу фінансової устави;

процедуру реєстрації банку;

порядок формування та змін статутного капіталу;

порядок випуску та розміщення власних акцій;

облік викупу та аналювання викуплених акцій;

порядок створення та використання резервного капіталу;

створення та облік інших складових капіталу.

Додатки: копія статуту, розрахунок відрахувань до резервного фонду.