logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.1. Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності бюджетної установи та організацією ведення бухгалтерського обліку

Робоче місце – бухгалтерія (плановий відділ).

Перед початком практики студент ознайомлюється з становленням та розвитком Установи, з її Статутом (Положенням), наказом про облікову політику, Положенням про бухгалтерію, посадовими інструкціями бухгалтерів тощо.

На робочих місцях студент вивчає і практично засвоює:

історію Установи, її головні завдання, функції та структуру управління;

напрямок діяльності та підпорядкованість Установи;

структуру бухгалтерії, планового відділу і організацію їх роботи;

організацію введення бухгалтерського обліку;

форму бухгалтерського обліку, яка застосовується в фінансовій установі.

Додатки: на основі вивчення роботи цих відділів складається схема організаційної структури Установи, бухгалтерії, наказ про облікову політику банку.