logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.12. Узагальнення облікової інформації, ознайомлення з порядком та методикою складання звітності

Робоче місце – бухгалтерія.

Студент ознайомлюється: з технікою завершення облікового процесу і складання книги “Журнал – Головна” та форм звітності.

Студент вивчає і практично засвоює:

порядок здійснення річних заключних оборотів на результат виконання кошторису;

порядок складання книги Журнал – Головна”;

характеристику та склад фінансової звітності;

методику складання фінансової звітності;

порядок складання та подання фінансової звітності (організація документообігу при складанні фінансової звітності, порядок складання місячної, квартальної та річної фінансової звітності, строки подання фінансової звітності Установи).

Додатки: наказ про облікову політику банку, форми фінансової звітності – баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.