logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.5. Облік операцій банку з цінними паперами:

Робоче місце – бухгалтерія.

Студент ознайомлюється: із загальними підходами до оцінки і класифікації цінних паперів (ЦП), що обліковуються в банківському портфелі, обліком цінних паперів у торговому портфелі банку, обліком цінних паперів у портфелі банку до погашення, обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Студент вивчає і практично засвоює:

1. Загальні підходи до оцінки і класифікації цінних паперів (ЦП), що обліковуються в банківському портфелі.

2.Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.

3.Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення.

4.Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Додатки: наказ про облікову політику цінних паперів банку, схема класифікації цінних паперів