logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.10. Облік доходів спеціального фонду та порядок їх використання

Робоче місце – бухгалтерія.

Студент ознайомлюється: з видами власних надходжень Установи, з договорами про надання платних послуг, первинними документами по надходженню власних коштів Установи; меморіальними ордерами, класифікацією доходів і витрат фінансової установи – процентні, комісійні, інші, непередбачені; класифікацією доходів і витрат за діяльністю – операційні, інвестиційні, фінансові, тощо.

Студент вивчає і практично засвоює:

1. Класифікацію доходів і витрат банку та відображення класифікаційних груп у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків.

2.Облік доходів і витрат на основі базових принципів МСБО.

3.правила обліку доходів (витрат).

4.Облік формування резервів під заборгованість за нарахованими доходами.

5.Облік часткового або повного погашення боржником заборгованості за нарахованими доходами.

6.Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансового результату діяльності банку.

Додатки: наказ про облікову політику доходів і витрат, розрахунки відсотків – процентів за відповідними угодами (договорами).