logo
Dlya_Pivovar_VP_u_bankakh

3.7. Облік операцій із кредитування

Робоче місце – бухгалтерія.

Студент ознайомлюється: із положенням про надання кредитів, роботою кредитного комітету фінансової установи, оцінкою кредитного проекту, документальним забезпеченням кредитних угод, різновидами кредитних угод - операції РЕПО; ураховані векселі; факторингові операції; кредити за внутрішніми торговельними операціями; кредити за експортно-імпортними операціями; кредити в поточну діяльність.

Студент вивчає і практично засвоює:

  1. Відображення класифікаційних груп видів кредитів у плані рахунків бухгалтерського обліку в банках.

  2. Облік основної суми заборгованості за етапами здійснення кредитного процесу.

  3. .Порядок відображення в обліку операцій овердрафт, репо та факторингу.

  4. Облік простроченої та сумнівної кредитної заборгованості.

  5. Облік формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

  6. Облік операцій з нарахування та сплати процентних доходів (витрат) за кредитними операціями.

  7. Облік операцій з повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за основним кредитним боргом та нарахованими процентними доходами.

  8. Облік позабалансових зобов’язань із кредитування.

  9. Облік комісійних доходів (витрат) за кредитними операціями.

Додатки: короткий опис позичальника; аналіз фінансового стану: аналіз обороту коштів за рахунками; аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці — виручка, витрати, прибуток; розрахунок та аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості; аналіз джерел погашення кредитної заборгованості; економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується; забезпеченість кредиту; кредитний договір та додаткова угода до нього; документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка і рахунка процентів та ін.); документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів; копії протоколу Кредитного комітету;