logo
Конспект лекц_й з Г_К

5.Контроль за діяльністю комерційних банків

Необхідність контролю за діяльністю комерційних банків обумовлена тим, що в умовах ринку йде жорстка конкурентна боротьба між банками, а це змушує їх дедалі підвищувати ризиковість своїх операцій, щоб задовольнити клієнта й отримати прибуток. Ризиковість банківських операцій може призвести до загрози банкрутства банків.

Банкрутство банків небезпечно для акціонерів, вкладників, кредиторів, суспільства в цілому бо підриває довіру клієнтів до всієї банківської системи і до фінансового ринку в цілому.

Контроль за банківською діяльністю - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення регулярного спостереження і періодичних перевірок фінансово-господарської діяльності, організації роботи банку та його підрозділів.

Головними цілями банківського контролю є захист акціонерів і вкладників кожного конкретного банку від нефахового управління та зловживань; підтримка стабільності на фінансовому ринку шляхом попередження "системного ризику".

Зовнішній контроль за діяльністю комерційних банків здійснюють державний (НБУ, державна податкова адміністрація, правоохоронні органи) та зовнішній аудит (незалежні аудиторські компанії).

Внутрішній контроль здійснюють ревізійні відділи банку та ревізійні комісії.

Отже можна констатувати, що кредитна система включає мережу банківських та небанківських кредитно-фінансових установ грошового ринку, що забезпечують економічне зростання країни.