logo
Статистичне вивчення показників діяльності акціонерних банків (на прикладі вибірки банків України)

2.3 Показники ринкового курсу акцій та рентабельності статутного капіталу в статистичних групах акціонерних банків

В таблиці 2.2 наведені результати розрахунків результативних характеристик банку, які будуть використані в статистичному аналізі:

ринковий курс акції та його приріст у звітному році;

рентабельність активів банку;

рентабельність власного капіталу банку;

рентабельність статутного капіталу банку;

ринкова вартість статутного капіталу банку.

Проведена робота дозволяє розпочати проведення статистичного дослідження.

Таблиця 2.2 Групування розрахованої вибірки характеристик банку, ранжоване по зростанню факторної ознаки - рівня виконання плану росту ринкового курсу акцій