logo
Статистичне вивчення показників діяльності акціонерних банків (на прикладі вибірки банків України)

2.2 Статистичне групування акціонерних банків за рівнем виконання плану росту курсу акції

Для того, щоб зробити групування за кількісною ознакою, необхідно визначитися з кількістю груп та з інтервалом групування.

Першим етапом групування ранжування вибірок за факторною ознакою.

В табл.2.1 наведені результати ранжування вихідної вибірки по факторній ознаці - рівень виконання плану росту курсу акцій.

Наявність ранжованих таблиць дозволяє виявити максимальне та мінімальне значення рівня ряду, а також розрахувати величину інтервального переугруповання вихідного ряду для розрахунку частот розподілу [2].

Величина інтервалу розраховується як [2]:

, (2.1)

де xmax - максимальне значення,

xmin - мінімальне значення,

n - кількість груп сукупності.

Таблиця 2.1 Групування вихідної вибірки характеристик банку, ранжоване по зростанню факторної ознаки - рівня виконання плану росту ринкового курсу акцій