logo
НБУ-конспект

2. Дистанційний моніторинг діяльності банків.

Попередній контроль базується на перевірці та аналізі звітності, що подають банки до НБУ (документальна ревізія). Мета попереднього контролюзабезпечити перевірку дотримання банками встановлених вимог, розумне (з оптимальним ризиком) ведення ними власних справ. Водночас при його проведенні реалізується заборона або обмеження НБУ щодо деяких видів банківської діяльності, здійснюється відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків, запроваджуються штрафні санкції щодо банків, які порушують економічні нормативи, порядок формування обов’язкових резервів тощо.

До вимог попереднього контролю належить:

При попередньому контролі проводиться робота щодо:

Для виявлення проблем на ранніх стадіях розраховуються показники, які характеризують фінансову стабільність банку. При цьому оцінка здійснюється за такими критеріями:

1. Оцінка рівня капіталізації:

2. Оцінка рівня ліквідності та платоспроможності:

3. Якість активів:

4. Стабільність та якість ресурсної бази:

5. Стабільність ресурсної бази: