logo
Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

2.1 Загальна характеристика” СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК" та фінансово-економічного стану діяльності

Банк „Хрещатик" створений відповідно до рішення Установчих зборів як Комерційний банк розвитку підприємництва "Згода" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю і зареєстрований Національним банком України 19.05.1993 р. за No 172.

У лютому 1998 року на підставі рішення Зборів учасників банк переіменований у Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва "Хрещатик".

Зборами учасників банку в серпні 2000 р. прийняте рішення про зміну назви банку на Комерційний банк "Хрещатик", реєстрація нової редакції Статуту Комерційного банку "Хрещатик", повязаної із зміною назви банку, здійснена Національним банком України 18 жовтня 2000 року.

Сьогодні за організаційно-правовою формою банк є відкритим акціонерним товариством. Зміна організаційно-правової форми здійснена у відповідності з рішенням учасників банку.

Нова редакція статуту банку, повязана з перетворенням банку у відкрите акціонерне товариство, зареєстрована Національним банком України 26.12.2001

Чаc підтвердив вірність обраної Банком стратегії. Зараз клієнти Банку представляють практично усі галузі економіки, всі соціальні групи. У 2004р. Банк активізував свою діяльність на ринку приватних осіб, приділив значну увагу формуванню і просуванню власного іміджу та бренду. Результатом цього стало значне зростання кількості клієнтів, значно підвищилась і якість депозитного портфелю приватних осіб - середній депозит приватної особи в Банку зріс з менш ніж 7 000грн. до більше ніж 9000грн. Кількість клієнтів виросла більше ніж 35 000 приватних і майже до 11 000 юридичних осіб. Банк послідовно розвиває продуктивний ряд для якісного і зручного обслуговування широкого кола клієнтів.

Стандартизованість продуктів Банку забезпечує єдину високу якість наданих Банком послуг незалежно від місця їх надання та високу ступінь іноваційності за рахунок швидкого, майже одночасного впровадження продуктів у всій філіальній мережі. Банк постійно відслідковує появу у клієнтів нових потреб і прагне в гранично стислі строки запровадити адекватний банківський продукт.

У 2006 році відповідно до визначеної стратегії Банк завершив перший етап розвитку регіональної мережі. Основним напрямком розвитку Банку в наступному році є освоєння нових територіальних ринків, масове просування конкурентноспроможних банківських продуктів, привабливих для регіональних споживачів послуг. Завдання другого етапу розвитку регіональної мережі є забезпечення присутності Банку в усіх областях України з доведенням загальної кількості операційних майданчиків до 250.

Активна робота клієнтів ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" у напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності вимагає більш технологічних і гнучких форм міжнародних розрахунків. На сьогоднішній день Банк надає практично повний перелік послуг, традиційний у міжнародній практиці. У 2003 році Банк почав здійснювати операції на міжбанківському ринку та обслуговувати клієнтів, які працюють за зовнішньоекономічними контрактами, з використанням міжнародної системи платежів S. W.I. F. T.

Велику увагу Банк приділяє підтримці клієнтів консультаціями з питань міжнародних розрахунків і валютного контролю. Серед послуг, що надаються Банком, постійне місце займають послуги по документарним операціям (гарантії, акредитиви, інкасо).

Повнота сектора послуг - найважливіша властивість роздрібного банку. Неторговельні послуги складають значну частину послуг для приватних клієнтів. Їх висока і стабільна якість є найважливішою конкурентною перевагою банку. Для забезпечення цього в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" реалізується система підготовки та модернізації стандартних продуктів, які пропонуються в будь якому відділені Банку. В 2006 році Банк планомірно розширював спектр пропозицій неторгових послуг. Клієнтам була запропонована можливість сплачувати комунальні платежі, послуги мобільного зв`язку, робити швидкий і недорогий переказ у системі філій та відділень Банку без відкриття рахунку.