logo
Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

1.2 Споживчий банківський кредит

Споживчий кредит надається фізичним особам, які мають постійне джерело доходів. При вирішенні питання про надання кредиту враховується дієспроможність та матеріальний стан позичальника, його можливості повернути кредит з врахуванням відсотків в строки, визначені кредитним договором.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між банком і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобовязання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін. При укладанні кредитного договору використовується типова форма, яка повинна динамічно змінюватись відповідно внесення змін у чинне законодавство, що регулює процедуру кредитування.

Загальні умови кредитування громадян:

потенційні позичальники повинні бути резидентами України;

доход позичальника повинен бути достатнім для здіснення виплат по кредиту та процентах;

кредити надаються в національній та іноземній валютах;

погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як правило, щомісяця рівними частинами;

проценти нараховуються на залишок кредиту та погашаються щомісяця.

Для оформлення кредиту необхідно:

отримати в продавця рахунок-фактуру на оплату товару;

звернутися до найближчого відділення банку;

визначитися з терміном погашення кредиту (від 1 до 12 місяців);

заповнити анкету та заяву на одержання кредиту;

надати копію довідки щодо присвоєння ідентифікаційного коду;

мати при собі паспорт;

а також будь-який інший документ, який засвідчує особистість (права водія, закордонний паспорт або інше).

предявити довідку з місця роботи з указівкою посади й отриманого доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) і позначкою "затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні";

пенсіонерам необхідно предявити довідку щодо розміру пенсії з відділення Пенсійного фонду України або Управління соціального захисту.

Протягом двох днів банк приймає рішення стосовно надання кредиту і призначає зустріч з менеджером у зручний для клієнта час.

Українські банки пропонують зручну і прозору схему кредитування на придбання житла на первинному або вторинному ринку, пропонує фізичним особам можливість покупки в кредит автомобіля будь-якої марки, як вітчизняного, так й іноземного виробництва. Забезпеченням кредиту виступає автомобіль, що стає власністю клієнта відразу ж після його придбання.

При настанні терміну повернення кредиту, вказаному в кредитному договорі, кредит має бути повністю погашеним в готівковій або безготівковій формі.

Якщо кредит не погашений у визначений термін, заборгованість переховується з рахунку на якому він обліковувався на рахунок прострочених кредитів.

Продовження строку користування кредитом здійснюється виключно на підставі рішення Правління.

Після закриття кредитної справи працівник кредитного відділу записує на внутрішній стороні її обкладинки кількість аркушів на момент закриття справи і зберігається в металевому сейфі.

Ліміт кредитування та проміжні строки видачі та повернення кредиту встановлюється за домовленістю сторін виходячи із потреби в кредиті.

У день надання кредиту здійснюються проводки: Дт - позичковий рахунок, Кт - поточний рахунок.

У день повного або часткового погашення суми основного боргу здійснюються проводки: Дт - поточний рахунок клієнта, Кт - позичковий рахунок.

У разі несвоєчасного погашення заборгованості: Дт - рахунки простроченої заборгованості за кредитом, Кт - позичковий рахунок.

Кредитна лінія обліковується на позабалансовому рахунку 9192 за сумою невикористаного ліміту кредиту за аналітичним рахунками 2129 (субрахунок 1) - безвідкличні зобов`язання; 9129 (субрахунок 2) - інші зобов`язання.

Отже, виходячи із всього вище сказаного можна зробити висновок, що банки України представляють значний вибір форм і програм кредитування, які максимально повно та з найменшими витратами можуть задовольнити потреби в позичкових коштах.