logo
Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи кредитних ресурсів банку