logo
Касові операції комерційного банку

1.3.2 Структура рахунків для обліку готівкових коштів

Грошові кошти - це найліквідніші активи, які постійно перебувають в обігу. Правильне відображення грошових коштів у фінансовій звітності має велике значення для осіб, які приймають рішення на підставі інформації, що в ній наводиться.

Рахунки групи № 100 "Банкноти і монети" призначені для обліку готівки в національній та іноземній валютах. Дорожні чеки обліковуються за рахунками" групи № 101 Дорожні чеки". Усі інші цінності, які є на зберіганні в касі банку (акцизні марки, розрахункові чеки тощо), обліковуються на позабалансових рахунках.

При надходженні готівкових коштів у касу банку Збільшується актив балансу, тому всі прихідні касові операції записуються в дебет рахунків 10-го розділу "Готівкові кошти". І навпаки, при видачі готівки актив балансу зменшується, тому видаткові касові операції записуються за кредитом рахунків даного розділу.

Готівкові кошти в Плані рахунків інших банків обліковуються на рахунках 10-го розділу (Табл. 1).

Таблиця 1 Структура обліку готівкових коштів у Плані рахунків бухгалтерського обліку інших банків

Наприклад, за дебетом рахунку № 1001 "Банкноти і монети в касі банку* проводяться суми готівки, що вносяться в операційну касу для зарахування на рахунки банку та його клієнтів; суми обмінених пошкоджених банкнот, дефектних монет, отриманих від клієтів банку; суми готівки, яка отримана з установ Національного банку України та з-підвідомчих установ банку, суми готівки, які надходять з обмінних пунктів; залишок готівки з банко-мата і т. п. Типове проведення на прихідні касові операції буде таким:

За кредитом рахунку № 1001 "Банкноти і монети в касі банку" проводиться сума готівки, що видається клієнтам банку, сума готівки, що відсилається в установи НБУ та до підвідомчих установ банку; сума готівки, що видається обмінному пункту, до банкомата, під звіт і т. п.

Типове проведення на видаткові касові операції буде таким:

Ці правила обліку можна використати і для відображення касових операцій на інших рахунках 10-го розділу "Готівкові гроші".

Неможливо розглянути організацію і облік усіх касових операцій банку. З ними ми будемо стикатися і в наступних розділах цієї книги. Зараз спинимося тільки на деяких, які є найбільш типовими для банків.