logo
Опорний конспект

2. Касові операції банку

Видача грошей із кас банку здійснюється видатковими касами. При проведенні видаткових касових операцій завідувач каси видає в підзвіт касирам необхідну суму розмінних монет і банкнот під розписку касира в спеціальній книзі прийнятих і виданих грошей.

Видаткові касові документи на одержання готівки клієнт пред'являє операційному працівникові, який перевіряє наявність необхідної суми коштів на рахунку клієнта, для здійснення операції, правильність заповнення всіх реквізитів, достовірність касового документа, зіставляє номер чека, підпис і печатку з наявними у нього зразками. Виправлення у видаткових документах не допускаються.

Видача грошей з кас установ банку проводиться за такими документами.

Назва документа

Призначення

Грошові чеки

Використовуються юридичними особами, їхніми відокремленими підрозділами та підприємцями

Заява на видання готівки

Використовуються фізичними особами і для отримання грошей з поточних депозитних рахунків та фізичним і юридичними особами для переказу без відкриття рахунка

Докумен на отримання переказу готівкою, уста­ новленим відповідною платіжною системою

Використовуються фізичним і юридичним особам

Видатковим касовим ордером

Використовуються працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями

З алишок грошей і видаткові касові документи разом зі звітною довідкою касир здає під розписку в спеціальній книзі завідувачеві каси, який перевіряє довідку і направляє її в документи дня (рис. 17).

Рис. 17. Схема документообігу і контрою за видатковими касовими документами

Прийом готівки здійснюється прихідними касами. Прихідні каси приймають і перераховують готівку протягом операційного часу.

Касир, що одержав прихідні касові документи, зобов'язаний:

Приймання готівки проводиться за такими документами

Назва документа

Призначення

Оголошення на внесення готівки з видачею квитанції

від підприємств, об'єднань, організацій, установ для сплати будь-яких платежів, внески для зарахування на рахунки різних громадських фондів

Прихідні касові ордера

при внесенні громадянами грошей на вклади і від працівників банку

Повідомлення щодо внесення платежів з видачею квитанції

платежі від населення

Прийняті протягом операційного дня гроші касир формує в установленому порядку і разом з прихідними документами та довідкою касира прихідної каси здає завідувачеві каси під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Завідувач каси звіряє суму прийнятих грошей і кількість прихідних документів з довідкою касира і підписує довідку (Рис. 18).

Рис. 18. Схема документообігу і контролю за приходними касовими документами

Для організації прийому готівки після завершення операцій дня в усіх банках працюють вечірні каси. Видаткових операцій вечірні каси не проводять, а прийняті гроші зараховуються на рахунки власників не пізніше наступного дня.

Працівники вечірньої каси приймають сумки (мішки) з готівкою від інкасаторів. В установах банків, що приймають кошти від інкасаторів, організовуються каси перерахування. Працівники каси, перераховуючи готівку, повинні дотримуватися спеціальних правил, що встановлені відповідною інструкцією НБУ. Перераховані в цій касі кошти зараховуються на рахунки клієнтів і передаються в комору.