logo
Банковское дело

Розрахунково-касові операції банку

Питання до розгляду

  1. Загальні основи організації безготівкових розрахунків.

  2. Порядок відкриття рахунків у банку.

  3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

  4. Міжбанківські розрахунки.

  5. Розрахунки з використанням пластикових карток.

  6. Касові операції банків.