logo
Касові операції комерційного банку

1.3.1 Вимоги МСБО щодо відображення готівки у фінансовій звітності

Коли ми говоримо про банкноти і монети, то маємо на увазі їх фізичну наявність. Це єдиний вид активу, який не вимагає додаткових оцінок. Це платіжний засіб, який юридичне визнаний.

Проблеми обліку грошових коштів повязані з моментом визнання готівкових коштів у фінансовій звітності. Цією межею є випуск грошей в обіг. З цього моменту гроші відображаються у фінансовій звітності.

Згідно з МСБО, у балансі банку буде показано загальну суму банкнот і монет, незалежно від того, в якій валюті фізично вони є в його розпорядженні на даний момент. Система обліку має бути організована таким чином, щоб у будь-який момент можна було перевірити наявність грошової готівки.

Проблема оцінки - ще одне важливе питання. Землі, споруди, цінні папери, інвентар - усе існує в матеріальному виразі, а потім оцінюється. Гривня - єдиний вид активу, який не оцінюється.

Щодо інвалюти, то проблема полягає в контролі за її схоронністю, а потім конвертації в гривню для відображення в балансі банку. Прибутки або збитки при зміні курсу відносяться банками на рахунок переоцінки в класі "Доходи банку". За видами валюта обліковується в аналітичному обліку, а за місцезнаходженням - у синтетичному.

Для фінансової звітності не є важливим місцезнаходження грошей, але дуже важливо при проведенні аналізу, визначенні ліквідності мати дані про наявність грошових коштів окремо:

· у національній валюті;

· у вільно конвертованій валюті;

· у неконвертованій валюті.

Підходи до обліку грошової готівки можна зобразити схематично:

Рис. 3. Вимоги до обліку грошової готівки